Formålet:

At udgive retningslinjer om brug af alkohol samt misbrug af euforiserende stoffer, i forbindelse med skyde arrangementer på nordvestjysk flugtskydnings center. Belæggende på adressen Hjardemålvej 215, 7700 Thistde, med det sigte at hindre uhensigtsmæssig kombination af alkohol og rusmidler sammen med skydevåben.

Bestyrelsen ønsker, at der skal være et sundt og afslappet forhold til indtagelse af alkohol. Samtidig ønsker vi, at der er fokus på sikkerhed og at alle tilstedeværende på og omkring skydebanen kan færdes uden risiko og uden bekymringer.

Desuden vil vi understrege at al indtagelse af euforiserende stoffer er totalt forbudt i samme forbindelse.

Således vil bestyrelsen af nordvestjysk flugtskydnings center anbefale følgende regler:

– Indtagelse af alkohol tillades ikke på og ved skyde anlæggene eller under skydningen. Dette gælder for alle skytten, instruktører, medhjælper og andre personer, der med eller uden adgang til våben og ammunition, befinder sig på et af skyde anlæggenes arealer.

– Det er ikke tilladt at udlevere våben eller ammunition til en skytte, der virker synligt påvirket.

– Man må godt nydes alkohol i og omkring klubhusets arealer.

– Man har pligt til at reagere, hvis man er vidne til et forbrug eller salg af euforiserende stoffer.

Konsekvensen:

Ved overtrædelse af politikken, som f.eks. indtagelse af alkohol i eller på baneanlægget, bør påtales overfor personen af bestyrelsen eller de pågældende medhjælper straks.

En gentagen overtrædelse, som f.eks. ovenstående, bør give en karantæne i håndteringen med og adgangen til våben og ammunition i f.eks. en måned, afhængig af karakteren af overtrædelsen.

En grov overtrædelse, som har medført risiko for egen eller andres liv eller helbred, og som kan henledes til indtagelse af alkohol, bør medføre bortvisning fra skydeklubben samt evt. politianmeldelse.

Enhver overtrædelse i forbindelse med euforiserende stoffer bør få alvorlige konsekvenser for den pågældende, evt. ved politianmeldelse og udvisning fra banen og foreningen.