MIDLERTIDIGT PROGRAM INDTIL VI FÅR VORES BANE GODKENDT

SE HER

PISTOL, REVOlVER, SALONRIFFEL OG SORTKRUDTSSKYDNING ER TILLADT INDENFOR NÆRMERE ANGIVNE TIDER PÅ PROGRAMMET.

DER VIL IGEN I ÅR VÆRE INDSKYDNING OG TILMELDING TIL RÅGEREGULERINGEN, SOM DER PLEJER. TIDERNE FOR INDSKYDNINGEN  FINDES UNDER “RÅGEREGULERING” OG I PROGRAMMET FOR RIFFELBANEN. FØLG MED PÅ SIDEN HER.

Riffelskydeforløb HER 

Riffelbanen drives af Nordvestjysk jagt og skydecenter og er beliggende på Hjardemålvej 215 , 7700 Thisted.

Der er hvert forår og efterår arrangeret indskydning af riffel, riffelskydeforløb samt salonriffel indskydning i april til rågereguleringen.

Vi har nu fået en ny miljøgodkendelse, som gør det muligt at skyde året rundt. Vi vil dog kun lave skydninger, hvor banen er bemandet med en instruktør op til de forskellige premiere dage, som det fremgår af kalenderen. På mandage, onsdage og lørdage i det tidsrum der er anført i kalenderen og hvor der står kan bookes, er det muligt at komme ud at skyde, hvis man tager kontakt til en af vores instruktører og denne  indvilger i at åbne banen og forestå skydningen.

Instruktørernes navne og kontakt oplysninger fremgår af listen nederst på denne side.  De anførte dage og tidspunkter i kalenderen SKAL overholdes. Visse af de nævnte ugedage eller tidspunkter kan banen være udlejet til andre formål og dette vil også fremgå af programmet, der er også små justeringer henad vejen, så check altid kalenderen. Der må ALDRIG skydes om søndagen.

HUSK ingen skydning uden at en instruktør fra Nordvestjysk Jagt og skydecenter er tilstede under hele skydningen.                                                     

Indskydning eller træning koster 25 kr. for medlemmer af Nordvestjysk jagt og skydecenter og 50 kr. for ikke medlemmer. Riffelskydeforløb 250 kr.

For at undgå at der bliver booket flere instruktører samme dag, vil instruktørerne koordinere dette med webmaster og skydningen vil blive annonceret her på siden, som ekstraordinære skydninger, så andre evt. kan slutte sig til.

Danmarks jægerforbunds riffelprøver HER

Banens “våben reglement “: Der kan skydes med alle godkendte riffelkalibre op til og med kaliber .50 (12,7 mm.) undtagen .50BMG,  på 100 m. 75 m. 50 m. og 25m. Det dækker stort set alle gængse riffelkalibre der findes i kongeriget. Der er vist ikke mange der har en .577 , .600. eller .700 Nitro, dem må vi henvise til f.eks. Ulfborg skydeanlæg.

Skytterne SKAL være i besiddelse af en gyldig jagtriffeltilladelse eller SKV våbenlegitimation, som på forlangende skal fremvises. Instruktørerne er ansvarlige for at dette er håndhæves, så bliv ikke stødt hvis i bliver bedt om at fremvise tilladelse.

En godkendt instruktør, kan under instruktion, lade en person der ikke har riffeltilladelse, skyde med et gevær som instruktøren eller en anden stiller til rådighed. 

RIFFELINSTRUKTØRER

Banen må fra benyttes mandage, onsdage og lørdage i det tidsrum der fremgår af kalenderen og kun under ledsagelse af en af de nedenfor anførte instruktører. For at undgå at der bliver booket flere instruktører samme dag, vil instruktørerne koordinere dette med Karsten Dissing og skydningen vil blive annonceret her på siden, så andre kan slutte sig til.

INSTRUKTØRER

Per Poulsen22841760ppoulsen@hotmail.com
Ole Larsen20461437obhl@icloud.com
Malthe Tegtmejer30240287malthetegtmejer@gmail.com
Børge Sørensen28309116lundegaarden@post.tele.dk
Kasper Hyllested61654270krhyllested@gmail.com
Karsten Olesen40199630karstendissing@gmail.com
Martin Mortensen25302336bill1@live.dk
Knud Erik Christensen30765491knuderik1972@gmail.com
Ivan Poulsen20865588iepthy@hotmail.com
Bo Hundahl29486423bohundahl@hotmail.com
Daniel Østervig23714323selbjergvej6@gmail.com
Jan Mathiesen20126982jan@hjagt.dk