Den frivillige jagtprøve, er en tro kopi af den obligatoriske jagtprøve, den giver mulighed for at teste dine
færdigheder, før det virkelig gælder. Prøverne afholdes i marts, april og maj.
Prøverne er åbne for alle.

Tilmelding skal ske til prøvelederen.

Alle, som ønsker det, kan indstille sig til flere prøver samme år. Der skal i så fald betales nyt gebyr til hver prøve. Prøven afvikles efter de samme
retningslinjer som ved den obligatoriske jagtprøve.
Prøvegebyr: kr. 125,-. Prøvegebyret indbetales ved tilmelding til prøvelederen. Instruks for betaling

Kreds 1
Nordjylland
Kredsformand Grethe Jakobsen, tlf. 24400051, e-mail: grethesnypost@gmail.com
Koordinator for frivillig jagtprøve – Preben Egebo, tlf.: 21971544, e-mail: prebenegebo@hotmail.com

Dato: lørdag den 1. april 2023 fra kl. 9.00
Prøvested: Nordvestjysk Flugtskydningscenter Hjardemålvej 215, Østerild 7700 Thisted
Tilmelding til: Tage Espersen, tlf.: 40115429, e-mail: tage-es@hotmail.com
Tilmeldingsfrist: den 25. marts
Øvrige oplysninger: Tilmelding, gerne i hold, evt. fra jagtprøvelærer.
Pris: kr. 125,00 betales til kreds 1´s mobilpay 137199/Mobilpaykvittering vises ved ankomst til prøven