GENERALFORSAMLING 2024

Indkaldelse til generalforsamling 2024
Nordvestjysk Jagt og Skydecenter

Tirsdag 27 FEBRUAR 2024 kl. 17.00

Generalforsamlingen afholdes i klubhuset skydebanen Østerild, Hjardemålvej 215, 7700 Thisted

———————————————————————————————————————————–

Vi glæder os til at se jer til et par hyggelige timer

Der serveres GULE ÆRTER

Tilmelding til gule ærter senest 20 februar på mail: kontakt@njsoesterild.dk

———————————————————————————————————————————–

HUSK

At indkommende forslag skal være fremsat skriftligt

til bestyrelsen senest 20 februar 2024 på mail: kontakt@njsoesterild.dk

Venlig hilsen Bestyrelsen NJS

———————————————————————————————————————————–

DAGSORDEN

Kl. 17.00 – 17.05                Velkomst V/ Formand Ole Nørgaard

Kl. 17.00 – 18.30                GENERALFORSAMLING

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab og budget
 4. Indkomne forslag
 5. Fastlæggelse af kontingent V/ Formand Ole Nørgaard
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  På valg er:
  • Bjarne Brodersen
  • Ole Larsen
  • Morten Poulsen
  • Hans Nystrup
  • Mikael Bruusgaard
 7. Valg af suppleanter
  På valg er:
  • Allan Bak
  • Svenning Bisgaard
  • Ole Gregersen
  • Søren Lynge
 8. Valg af revisor
  På valg er:
  1. Villy Jepsen
  2. Kaj Ørtoft
  3. Malthe Tegtmeyer
 9. Eventuelt

Kl. 18.30 – 19.30                Spisning

Kl. 19.30                             Tak for i aften

Indkomne forslag

Bestyrelsen forslår en kontingentforhøjelse fra 100 kr. til 150 kr. årligt

Bestyrelsen foreslår en ændring til formålsparagraffen som følger:

Foreningens formål er, at fremme skydning for alle som har interesse i at deltage i et etableret og aktivt fritidsmiljø.

Foruden at henvende os til jægere, arrangerer vi aktiviteter for jagttegnselever, Naturstyrelsen Thy, ungdomsklubber, kommunale institutioner samt event for firmaer og private.

Alt sammen for at fremme den enkeltes og fælles­skabets sundhed og trivsel, i noget af Thys naturskønne omgivelser.

Vi tilslutter os Danmarks Jægerforbund formål, som dette er angivet i vedtægterne for Danmarks Jægerforbund, paragraf 2

Download PDF version her (kun indkaldelse)